Radotín, kde se dobře žije…

KLIDNÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA

Radotín potřebuje systematické řešení dopravy, která bude plynulejší, dostupnější a bezpečnější. Jak toho dosáhneme? Omezením narůstajícího dopravního tranzitu, lepším pokrytím obce veřejnou dopravou, snadnějším pohybem pěších, ale i zachováním dostupných parkovacích míst pro místní obyvatele.

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ENERGETIKA

Zdravé prostředí včetně dostatku vzrostlé zeleně a čistého vzduchu považujeme za klíčový ukazatel životní úrovně obyvatel obce i její připravenosti na klimatické výzvy 21. století. Proto hodláme systematicky vracet zeleň do ulic, lépe zpřístupnit přírodní krásy okolí Radotína navázáním na novou naučnou stezku a chránit je před hrozící zástavbou či megalomanskými projekty typu kryté sjezdovky, lagun či přístavu. Chceme, aby v Radotíně vznikl park.

MĚSTSKÉ BYDLENÍ A SLUŽBY NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

Základní vypovídající hodnotou společnosti je dostupnost a kvalita péče a účinnost podpory, kterou je město schopno nabízet svým obyvatelům. Při vědomí demografických trendů proto připravíme veškeré sociální a zdravotní služby na stárnutí obyvatelstva.
Vyhledávání