Radotín, kde se cítíte dobře…

STRÁŽNÍCI V ULICÍCH!

Podpoříme přítomnost městských policistů v ulicích a častější kontroly rušných a zanedbaných míst. Zrušíme drahou bezpečnostní agenturu.

KVALITNÍ VÝSTAVBA!

Všechny nové veřejné stavby a prostranství projdou architektonickou soutěží, nová výstavba bude šetrná k životnímu prostředí a od začátku projednávána s občany. Chceme, aby občané mohli využívat instituce městského architekta. Omezíme vizuální smog v podobě nesmyslně velkých billboardů. Veškeré městem vlastněné plochy nesmí sloužit jako levné pozemky pro developerskou výstavbu, ale výhradně pro veřejné služby – parky, domy s pečovatelskou službou, zdravotnická a sociální zařízení či byty.

POSPOLITÁ KULTURA!

Budeme dále podporovat činnost a rozvoj všech spolků, knihovny a kulturního domu a kina včetně představení pro seniory či rodiče s dětmi. Chceme podpořit regionální dostupnost kulturních služeb a místní umělce. Podpoříme komunitního ducha prostřednictvím uměleckých, sportovních, zájmových nebo knihovnických aktivit. Zvýšíme množství umění ve veřejném prostoru! Najdeme partnerské město na Ukrajině!

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ!

Na chybějících lokalitách v Radotíně zřídíme dětská hřiště a po poradě s dětmi a rodiči lépe vybavíme ta stávající, zastíníme je a vybavíme pitnou vodou. Kompletně revitalizujeme všechna stávající dětská hřiště, aby odpovídala požadavkům rodičů a dětí 21. století.

PODPORA MLÁDEŽE!

Podpoříme spolky pečující o mládež a programy na prevenci kriminality, závislosti a vandalismu.

VEŘEJNÉ ROZHODOVÁNÍ!

Zveřejníme audiozáznamy z jednání radotínského zastupitelstva a prosadíme přehledné zápisy z jednání radotínské rady a jejich poradních orgánů. Jedno odpoledne v měsíci budeme pořádat „čaj se starostou/starostkou“, kde každý občan bude moci přímo projevit svá přání, náměty a stížnosti.

SERIÓZNÍ NOVINY!

Skončíme s praxí nadbytečných fotografií představitelů města v městských novinách a na webu. Nesmí být hlásnou troubou aktuálního vedení radnice, ale objektivním a vyváženým zdrojem informací!
Vyhledávání