Klidná a bezpečná doprava

Radotín potřebuje systematické řešení dopravy, která bude plynulejší, dostupnější a bezpečnější. Jak toho dosáhneme? Omezením narůstajícího dopravního tranzitu, lepším pokrytím obce veřejnou dopravou, snadnějším pohybem pěších, ale i zachováním dostupných parkovacích míst pro místní obyvatele.

— 

ZKLIDNÍME DOPRAVNÍ TRANZIT!

Po úspěšném zklidnění Prvomájové či vzniku nového přechodu ve Výpadové budeme zklidňovat a zpřehledňovat dopravu automobilů i pohyb pěších na nebezpečných přechodech a rušných křižovatkách.

CHYTRÉ SEMAFORY!

Přechody na ulicích postižených tranzitní dopravou osadíme tzv. chytrými semafory, které při překročení rychlostních prahů automaticky spustí červenou. Na kritických místech v centru omezíme rychlost na 40 km/h.

KLIDNÉ A BEZPEČNÉ ULICE!

V čistě rezidenčních zónách či v okolí škol a školek budeme vytvářet nejen zóny 30, ale tzv. obytné zóny pro lepší parkování a pohyb chodců, cyklistů i řidičů, jejichž součástí bude zeleň i jasně vymezené parkování.

MODERNÍ DOPRAVNÍ TERMINÁL A FREKVENTOVANÁ OKRUŽNÍ LINKA AUTOBUSU!

Při novém vlakovém nádraží zřídíme pohodlný přestupní terminál s lepší koordinací odjezdů a příjezdů autobusů. Zavedeme frekventovanější okružní autobusovou linku obsluhující celý Radotín (včetně oblastí při Výpadové, kolem biotopu a škol či horní Zderazské).

OHLEDUPLNÁ CYKLODOPRAVA!

Frekventovanou cyklostezku, která se pro Radotíňáky stala peklem, chceme přeložit doprostřed polí mezi Radotínem a Zbraslaví. Cyklopruhy vzniknou i v nově rekonstruovaných ulicích.

KONEC KALAMITY U ŠKOL A BIOTOPU!

Posílením školních autobusů a lepší dopravní organizací zklidníme ranní dopravu v oblasti škol. Omezením možnosti vjezdu, lepší navigací a vytvořením nového vchodu do areálu Biotopu směrem od kostela pak zklidníme i dopravní situaci kolem biotopu.

PARKOVACÍ DŮM DO CENTRA, NE DO REZIDENČNÍ ZÓNY!

Parkovací dům pro přespolní ve zklidňované zóně u Prvomájové ulice je nesmysl. Podzemní parkovací stání – v režimu P+R přes den a v režimu pro místní v noci – vzniknou na místě objektu bývalé kotelny na Náměstí Osvoboditelů. Část parkovacích míst v sousedním developerském projektu bude zdarma dostupná stávajícím obyvatelům sídliště.
Vyhledávání