Městské bydlení a služby na nejvyšší úrovni

Základní vypovídající hodnotou společnosti je dostupnost a kvalita péče a účinnost podpory, kterou je město schopno nabízet svým obyvatelům. Při vědomí demografických trendů proto připravíme veškeré sociální a zdravotní služby na stárnutí obyvatelstva.

— 

STARTOVNÍ A MĚSTSKÉ BYTY!

Připravíme a prosadíme výstavbu a rekonstrukce městských bytů pro potřebné profese a ty rodiny a jednotlivce, kteří si nemohou dovolit vlastnické bydlení. Nové byty pro město chceme získat i v chystaných bytových domech v centru. Udržíme cenu městského bydlení na stávající úrovni a nebudeme nájemné zvyšovat, jak k tomu nedávno došlo.

DOSTUPNĚJŠÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY!

Do Radotína přivedeme chybějící a kapacitně nedostatkové lékařské profese. Budeme usilovat o zlepšení dostupnosti služeb v oblasti duševního zdraví. U zdravotního střediska zajistíme dostupnější parkování pro jeho návštěvníky.

KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY!

Rozšíříme kapacity a zkvalitníme služby poskytované terénní pečovatelskou službou. Vyčleníme územní rezervu a připravíme projety na výstavbu dalších kapacit domu s pečovatelskou službou. Rozšíříme nabídku dostupných obědů v jídelně DPČ. K lepší veřejné dopravě zavedeme městské taxi, které za zvýhodněnou cenu obslouží hůře pohyblivé seniory.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU UBYTOVEN!

Budeme systematicky bojovat proti byznysu s chudobou a za zlepšení podmínek pro lidi bydlící na radotínských ubytovnách. Důslednější kontroly podmínek ubytování, častější přítomnost městské policie, sociální a terénní podporou i tlakem na zvýšení kvality okolí ubytoven. Budeme aktivně řešit problém bezdomovectví.
Vyhledávání