Radotín, který dobře hospodaří…

Dělejme správné věci správně! Chceme, aby Radotín byl příjemný domov pro všechny generace.

— 

DIGITALIZOVANÝ A EFEKTIVNÍ ÚŘAD!

Zajistíme dlouhodobě vyrovnaný rozpočet města s dostatečnou finanční rezervou pro horší časy, najdeme další provozní úspory. Ukončíme velkolepé otevírání dalších nepotřebných městských zařízení, které ohrožují finanční udržitelnost hospodaření městské části v budoucích letech. Zvážíme možnost sdílených míst či home office pro úředníky. Snížíme počet nutných kanceláří pro radnici.

KONEC FUNKCIONÁŘŮM!

Pouze jeden kandidát sdružení Společně pro Radotín bude vykonávat veřejně placenou uvolněnou funkci. Nepotřebujeme tři placené funkcionáře, jako nyní. V současné době máme dvanáct komisí rady městské části! Zredukujeme počet komisí a zefektivníme jejich práci. Budeme řádně zveřejňovat všechny zápisy. Zasedání otevřeme zájemcům z řad občanů.

OTEVŘENÁ DATA!

Zpřístupníme občanům veškerá data o životním prostředí, aktuálním stavu emisí, atp. Rozšíříme množství služeb, které je možné vyřešit online. Nejlepší úřad je ten, na který nemusíte.

PŘEHLEDNÉ FINANCE!

Prosadíme otevřené hospodaření města formou transparentního rozklikávacího rozpočtu. Všechny investice včetně detailních rozpočtů a uzavřených smluv budou zveřejňovány, aby si každý občan mohl jednoduše online zkontrolovat, na co jeho město vydává veřejné finance.

PODPORA MLÁDEŽE A SENIORŮ!

Podpoříme dotacemi zejména spolky pečující o mládež a programy na prevenci kriminality, závislosti a vandalismu.  Zavedeme pro radotínské seniory a mládež symbolické vstupné do příspěvkových organizací města, do dalších právnických osob s vazbou na MČ / např. kino, biotop, bazén, sauna/ či do společností výrazně podpořených dotacemi z MČ. Chceme ekonomiku přátelskou k rodině namísto rodiny přátelské k ekonomice.
Vyhledávání