Informujeme

Významné dny v květnu

Významné dny v květnu

2024-05-07

16. 5. bude Evropský den Slunce. Bez slunce by nebyl život a navíc se díky němu pomalu odvracíme od fosilních zdrojů energie k obnovitelným, bezemisním.

22. května bude následovat Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Biodiverzita, jak víme, je klíčová pro udržení životního prostředí a pro zajištění zdrojů pro vše živé, včetně lidí. Je dobře, že i my v Radotíně přidáváme kamínek do mozaiky. Náš člen SPR založil květinové loučky, poté je osazuje kvetoucími rostlinami, další členové také pomohli sázet, sekají a vytvářejí podmínky pro opylovače a další druhy. Je téměř vyroben hmyzí hotel a další budou následovat.

24. května přijde Evropský den parků. ČR má 4 národní parky a 25 chráněných krajinných oblastí. První evropský NP byl vyhlášen ve Švédsku v r. 1909, tedy asi 30 let po prvním americkém NP Yellowstone. Zato jich Švédové toho roku vyhlásili rovnou 9.

No a 31. 5. zaklepe na dveře Den otevírání studánek. Podle kvalifikovaných odhadů bývalo na území Čech asi 10 000 studánek. S rozvojem vodovodních sítí začaly pustnout a ztrácet se v bahně. V r. 2008 vznikl Národní registr pramenů a studánek a v r. 2015, díky mnoha dobrovolníkům, měl už 8000 přístupných záznamů, z toho přes 4100 studánek.

Vyhledávání