Informujeme

Tajemný investor i Městská část Praha 16 tiše couvají ze záměru výstavby kryté sjezdovky mezi Radotínem a Chuchlí. Boj za přírodní podobu Soutoku pokračuje.

Tajemný investor i Městská část Praha 16 tiše couvají ze záměru výstavby kryté sjezdovky mezi Radotínem a Chuchlí. Boj za přírodní podobu Soutoku pokračuje.

2024-04-24

Dlouhodobý tlak široké občanské veřejnosti, místních ekologů i radotínských opozičních politiků vedl investora stojícího za projektem kryté sjezdovky ke zpětvzetí podnětu na změnu územního plánu, který měl ve svém důsledku umožnit výstavbu obřího rekreačního areálu v údolí Berounky.

„Stažení ekonomicky i ekologicky nesmyslného projektu lyžařského areálu je důležitým, ale současně jen prvním krokem v našem úsilí korigovat řadu rizikových komerčních záměrů, které se různé vlivové skupiny snaží prosadit v rámci projednávání tzv. Příměstského parku Soutok,“ vysvětluje aktuální vývoj radotínský zastupitel Matěj Pomahač ze Strany Zelených (zvolený za sdružení Společně pro Radotín).

„Dlouhodobě prosazujeme přeměnu celého území soutoku Berounky a Vltavy do harmonické podoby propojující funkce ekologické, tedy zpřírodnění říční nivy schopné zadržovat povodňové vody, zemědělské, tedy malofaremní hospodaření pro zásobování metropole kvalitními potravinami, a v neposlední řadě rekreační, tedy trávení volného času v druhově rozmanité přírodě,“ cituje Matěj Pomahač ze společného stanoviska opozičního klubu, které je předmětem vypořádávání návrhu.

„Soutok Vltavy a Berounky se nesmí stát staveništěm, proto sem nepatří nejen obří betonová sjezdovka, ale ani rozsáhlé povrchové lomy na těžbu exportních štěrkopísků, přístav pro luxusní jachty či rozsáhlá parkoviště. Soutok má patřit člověku a přírodě, ne komerčním zájmům.“

Oficiální stanovisko sdružení z loňského roku

Vyhledávání