Informujeme

Ošetřování stromů a keřů v Radotíně

Ošetřování stromů a keřů v Radotíně

2024-01-31

Je asi pravdou, ale bohužel, že péče o stromy a keře nezajímá mnoho občanů Radotína? Okrasné keře by měly plnit funkci okrasnou a také zkvalitňovat životní prostředí občanům Radotína.

S pracovníky Technických služeb (TS) i vedením radnice, které je řídí se velice rozcházíme ve způsobu péče o stromy a keře v Radotíně.

Na několika fotografiích vám chceme ukázat ošetřování stromů a keřů v Radotíně.

Jedná se konkrétně o řez živého plotu z habru Carpinus betulus za sportovní halou. Zde došlo k sesazení tohoto porostu určitě minimálně o 1 metr. Neznáme důvod proč? Co se tím stalo? Vznikly velké řezné rány, které se mohou stát vstupem chorob zejména houbových do tohoto stromu. Dále mohou nastat mrazová poškození. Tento plot byl velmi zdařilý a na rozdíl od umělé protihlukové stěny, která je takřka po celé délce železnice v Radotíně plnil velmi dobře, kromě jiných funkcí, i protihlukovou ochranu. Na Komisi nám bylo řečeno, že tento řez byl nutný z důvodu požadavku Správy železnic a také z důvodu vysoké finanční náročnosti prací v případě použití plošiny. Dokonce máme být rádi, že tam máme alespoň tento živý plot v této podobě.

Řez ptačího zobu Ligustrum vulgare a tavolníku Spiraea van Houttei ulice Na Betonce je způsob řezu, který je praktikován našimi TS již mnoho let. Je to řez, který se jednak provádí v nevhodnou dobu z hlediska růstu keřů a jednak se tím úplně zlikviduje možnost kvetení v tomto roce a příští rok v omezené míře. Tím se ztrácí nejen okrasný účel keřů! Ale také zlepšení životního prostředí v Radotíně.

Ošetřování keřů navrhujeme možná pracnější, ale okrasné keře by byly v lepší kondici a to proto, že by se zmlazovaly po částech, a nikoliv takto razantně. A ještě v termínech, které jsou vhodné pro keře, a nikoliv pro člověka. Navíc se tím nepřeruší estetická a biologická hodnota keřů.

Chceme to na několika porostech keřů udělat a přesvědčit zainteresované, ale i občany Radotína, že tím bude v Radotíně stav keřů lepší! A budou ještě více plnit funkce, které mají!

Vyhledávání