Informujeme

O květinových loukách

O květinových loukách

Na rohu Slinkové a Strážovské pokračuje naše úsilí o květinovou louku. Momentálně tam kvetou tulipány, večernice a snědky. Rádi bychom se letos na většině plochy zbavili jedovatého bolehlavu, svízele a ptačince. Vítáme naopak hluchavku a některé druhy trav, sázíme vojtěšku, jetel i řepku.

Květinová louka u potoka za poštou

Čerstvě jsme vysázeli další druhy trvalek, abychom docílili co možná nejdelší doby kvetení. V tomto prostoru se zatím neseká tráva a neničí se tak ani takové rostliny, jako jsou kvetoucí sedmikrásky, hluchavky či zemědýmy.

Trápí mě jen postoj parkujících, kteří zde zajíždějí až do prostoru záhonu a potom v něm ještě po květinách šlapou.

Třetí louka vzniká u sběrného dvora. Zde je vyseta směs polního kvítí, která vzešla dosti stejnoměrně. Najdete zde i svazenku.

Čtvrtá a nejmenší loučka vzniká za podchodem u Rozmarýnu, kde jsme vyseli chalupářskou směs, denivky a orlíček.

Na všech nově vytvořených květinových loučkách už jsem zaregistroval i výskyt různého hmyzu. V této oblasti však nejsem odborník a tak uvítám radu i pomoc znalejších.

Těší mě zájem občanů Radotína o květiny i informační tabule. V úterý 23. 5. od 18 hodin se můžeme znovu setkat u květinové louky za poštou u potoka. Čekají tam na vás modřence, snědky a primule a orlíčky už chystají poupata. Přijďte se na ně podívat!

Jiří Horák

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Vyhledávání