Informujeme

Měsíční dukáty a krytá sjezdovka

2023-06-13

Komentář pro Noviny Prahy 16 k tématu „Jak se vám líbí vítězný soutěžní návrh parku na soutoku?“

Nebudu básnit o tom, kterak je oblast soutoku pravou kolébkou zdejší historie, ani o hvozdech, kancích, svatyních a peřejích drobících srpek měsíce na blyštivé dukáty neuchopitelné ceny.

Jsou věci, které se mi na vítězném návrhu líbí: třeba to, že je výsledkem mezinárodní soutěže, a nikoli tradičního domácího kutilství. Převeliký však bývá rozdíl mezi plány a výsledkem i u projektů mnohem skromnějších.

Ponechávám si tudíž svou skepsi. Líbí se mi snaha nikoho v rozhodování nevynechat, nelíbí se mi ale, že nás tak čeká masivní těžba se vším, co k ní patří. Zatímco těžaři mají své zájmy ukotvené v zákoně, ostatní musejí počkat, co na ně po těžbě zbude. Líbí se mi, že se počítá i se zemědělským využitím prostoru, nikoli už všechna ta parkoviště a nadbytečná infrastruktura.

Šílený projekt přístaviště jachet nikdo nezrušil. Chápu obavy v obcích, které se nechtějí stát suchým poldrem pro Prahu, ač se mi líbí obnovení údolnice Berounky. Děsí mne monumentální projekt zhola absurdní kryté sjezdovky. Hrubě se mi nelíbí, že jej osobně, a dokonce jménem celé obce podporuje v propagačních materiá-lech soukromého investora přímo náš pan starosta. Inu, dnešní hvozdy, kolébky a svatyně už vypadají jinak a měsíční dukáty už nikdo v řece nehledá. Podporujme to dobré a myťme nesmysl, kdekoli zas vyraší.

Jan-Matěj Rak, zastupitel Městské části Praha 16 za Společně pro Radotín

Vyhledávání