Informujeme

Květinové louky v Radotíně v roce 2023

Květinové louky v Radotíně v roce 2023

2024-01-18

Na podzim roku 2022 jsem se zamýšlel nad tím, co pro Radotín udělat dobrého, a rozhodl se angažovat v opozičním hnutí Společně pro Radotín. V obecní komisi pro životní prostředí, kde jsem členem již od roku 1990, jsem navrhl vytvořit několik ploch pro divoké květinové záhony či loučky, které by zkrášlily náš veřejný prostor. Po několika pokusech dostat se přes zavřené dveře jsem se dostal k druhému místostarostovi, panu Petru Šiškovi. Tomu se nápad zalíbil s tím, že to pár let zkusíme. Vytipoval jsem po zkušenostech z malých prostor na svých zahrádkách čtyři místa, která byla Radou Městské části schválena jako projekt „Květinová louka“. Všechny lokality trpěly řadou různých problémů.

Mezi poštou a potokem

U nejvíce frekventovaného místa, které je zároveň největší se jednalo o pozemek mezi poštou a potokem. Zde v minulých letech probíhala stavební činnost a úprava části na parkoviště. Půda je tam velice zhutnělá, se spoustou zbytků stavebního materiálu, na části však byla navezena ornice, na které šlo vysít některé druhy květin a rostlin. Na zbytku plochy byl trávník z minulých let. Spolu s manželkou jsem zde vysadil zjara drobné cibuloviny a některé trvalky a letničky. Do zkypřené ornice jsem nasel svazenku, pohanku, len a ředkev se záměrem zlepšit strukturu půdy (svazenka se již sama přesela a v podzimním období již kvete podruhé).

Zatímco počasí v březnu a dubnu přálo, bylo docela deštivo a to přispělo k dobrému vývoji květin, zvláště k zakořenění a ujmutí. V průběhu května došlo k další výsadbě letniček a některých trvalek (Lysimachie, chryzantémy a čemeřic. Co mě velice potěšilo, byl nálet včel a čmeláků i dalšího hmyzu. Od května se situace velice změnila, bylo teplo a sucho, některé květiny uschly, semínka nevzcházela a nebyla možná ani další plánovaná výsadba, na části pozemku jsem se proto rozhodl nesekat travnatou část a řadě spoluobčanů se tento stav nelíbil. Později zde Václav Vojíř sekal kosou mozaikovitě trávník, tedy na několik etap, všechnu trávu jsem namulčoval a nechal na okraji u obrubníku Cílem mulčování je zlepšení stavu půdy, optimálnější by bylo trávu nadrtit, ale k tomu nemám možnost (okolo některých rostlin jsem přidal koňský hnůj s pilinami. I toto opatření zlepší zásobu živin v půdě).

V průběhu května až září byla nutná zálivka – vodou z potoka. Uchránili jsme značnou část květin. Došlo i k velmi opožděnému vzejití semen květin, a tak díky teplému počasí nejen v druhé polovině září a v říjnu, ale až do poslední dnů měsíce listopadu, kvetly letničky jako hledíky, afrikány, ostálky a měsíčky i některé další. Ke konci září a v říjnu jsme opět vysázeli trvalky – levandule, čemeřice, floxy a různé traviny. Ještě mám v plánu na zastíněnou část, vysázet barvínek, hluchavku a dynmnivky.

Během vegetačního období mi několik občanů Radotína přineslo k výsadbě různé druhy trvalek. Také mi sbírali semínka květin jako např. orlíček, ostrožku, měsíček, afrikán a další. Všechny jsem použil a vysel, a upřímně za ně děkuji! V průběhu podzimních výletů jsem sbíral semínka různých rostlin, která jsem okamžitě rozházel na Květinové louky. Sám jsem zvědavý, kterým z nich se bude v Radotíně dařit? Jednalo se o divizny, řebříčky, kopretiny, třezalky a další rostliny. Každý měsíc se konalo setkání u Květinové louky. Zúčastnil se jich pan radní Petr Šiška a předseda komise pro životní prostředí Jakub Mareš. Plánuji v setkáních pokračovat i v tomto roce.

Louka u sběrného dvora

Plochu u sběrného dvora při silnici K Cementárně jsem vybral proto, že byla celá plocha odplevelená a nakypřená. Vysíval jsem směs polního kvítí a vojtěšku. V době květu máku, chrpy a dalších letniček vypadala moc pěkně a nejvíce se blížila mé představě květinové louky. Zpočátku zde hojně rostla a kvetla svazenka, k podzimu již začala převládat vojtěška. Mezi květnem a zářím jsme část pozemku kosili, odstraňovali plevelnou lebedu a heřmánkovec. U plotu jsem již na příští rok vysel povíjnici.

Nezdar za tunýlkem

Další plochu jsem si vybral u tunýlku u Rozmarýnu. Jedná se o malou plochu a domníval jsem se, že to bude plocha nejjednodušší. Opak byl však pravdou. Byly zde některé druhy trvalek vysázeny a naseta Chalupářská směs. Díky protestům občanů a nekomunitivnosti jsem se o tuto plochu přestal starat.

Džungle ve Slinkové

Poslední plocha se nachází mezi ulicemi Slinková a Věštínská. Zde si troufnu říct, že jsou nejlepší půdní podmínky, květiny zde však čelí zastínění ořešáků a jehličnanů. Dalším problémem byla monokultura bolehlavu, který se tam namnožil v roce 2022. Proto bylo moji hlavní úlohou se v tomto roce tohoto plevele zbavit. Po úporném boji se to vcelku podařilo a začíná se dařit hořčici, hluchavkám a mnoha druhům travin i vojtěšce, příští rok chci sázet vyšší trvalky.

Co mi nápad a realizace Květinových luk přinesla:

  • spousty práce
  • radost z toho, že jsem něco pro obyvatele udělal
  • nový přístup k pečování o trávníkové plochy v Radotíně
  • menší počet sekání trávníku
  • lepší vláhové podmínky v porostu
  • obnovení a rozšíření populace hmyzu a motýlů
  • řadu setkání s občany Radotína – hlavně pejskaři
  • ochotu lidí darovat sazeničky a semínka květin

Nyní jsou Květinové louky pod sněhem a odpočívají. I tak však mají své kouzlo. Věřím, že s příchodem jara se opět objeví květy drobných cibulovin a rozkvetou v plné kráse.

Děkuji touto cestou těm občanům Radotína, kteří tento projekt podpořili. Velice vnímám a zamýšlím se i nad kritickými hlasy některých občanů. Jsem jim za náměty a připomínky velice vděčen.

Prosím posílejte na e-mail: skfcr.horak.jiri@seznam.cz

Do předmětu zprávy prosím uveďte: Květinové louky 2023

Jirka Horák

Vyhledávání